Warsztaty
i konferencje zrealizowane

Poniżej znajdą Państwo listę wybranych programów, warsztatów oraz konferencji, które przeprowadziłam w ciągu ostatnich lat dla różnych Instytucji i Firm. Ze względu na ich ilość, nie sposób umieścić tu wszystkich. Niemniej – bardzo dziękuję za każde spotkanie!
Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się ze szczegółowym wykazem miejscowości  oraz podmiotów, z którymi miałam przyjemność współpracować – proszę o kontakt.

Warsztaty
i konferencje zrealizowane

Poniżej znajdą Państwo listę wybranych programów, warsztatów oraz konferencji, które przeprowadziłam w ciągu ostatnich lat dla różnych Instytucji i Firm. Ze względu na ich ilość, nie sposób umieścić tu wszystkich. Niemniej – bardzo dziękuję za każde spotkanie!
Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się ze szczegółowym wykazem miejscowości  oraz podmiotów, z którymi miałam przyjemność współpracować – proszę o kontakt.

Wybrane programy i warsztaty
zrealizowane dla Instytucji:

2019 - Prywatna Szkoła Podstawowa, Żory

WSPÓŁPRACA CYKLICZNA
Warsztaty kompetencji dla Rodziców i Kadry Szkoły „O wychowywaniu do tego, czego nie dostaniesz”.

2019 - Powszechne Studium Językowe, Międzyborów

WSPÓŁPRACA CYKLICZNA
O uważnym wspieraniu dziecka i nastolatka – warsztaty  dobrej komunikacji.

2019 - Powszechne Studium Językowe, Międzyborów

WSPÓŁPRACA CYKLICZNA
O uważnym wspieraniu dziecka i nastolatka – warsztaty  dobrej komunikacji.

2019 - Żłobek Miejski, Bielsko Biała

WSPÓŁPRACA CYKLICZNA
Autorskie warsztaty specjalistyczne z zakresu Komunikacji Bez Przemocy oraz tworzenia asertywnych relacji w pracy z dorosłym i z dzieckiem – szkolenie dla Kadry Żłobka.

2019 - Miejski Żłobek Wesoła Rybka, Rybnik

WSPÓŁPRACA CYKLICZNA
O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami –  szkolenie dla Kadry Zespołu Żłobków.

2019 - Zespół Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych, Rabka-Zdrój

Dziecko z zaburzeniami całościowymi i innymi deficytami rozwojowymi. Diagnoza i elementy terapii.

2019 - Gmina i Miasto Sochaczew

Warsztaty dotyczące procesu adaptacji dziecka w żłobku i komunikacji bez przemocy dla Kadry Żłobka oraz dla Rodziców.

2018 - Uniwersytet Dzieci, Kraków

WSPÓŁPRACA STAŁA

Wybrane wykłady:

„Jak kochać dziecko słowami”,
„Jak dobrze przygotować Dziecko do samodzielności
i niezależności?”,
„Czy „dawać skrzydła” to znaczy wychowywać dziecko do sukcesu?”

2018 - SP nr 25, Kraków

Szkolenie dla Kadry Pedagogicznej „Zaburzenia psychiczne
i emocjonalne dzieci i młodzieży”.

2018 - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, Rybnik

O Dziecku „niegrzecznym”. Deficyty i zaburzenia emocjonalne uczniów.  Sposoby pomocy i wsparcia.

2017 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Warsztaty dla rodziców adopcyjnych: „Kreatywny trening kompetencji psychospołecznych z elementami arteterapii”.

2017 - Kraków, Piotrków T., Bielsko - B., Sochaczew

Wykład z elementami warsztatu dla rodziców dzieci nowo przyjętych pt. „Świadoma adaptacja Rodzica i Dziecka do żłobka”.

2017 - Publiczne Przedszkole Integracyjne w Dębicy

Ciepłe Wspólne Zabawy – trening kompetencji psychospołecznych dla Dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola.

2017 - PCPR w Bielsku Białej

Cykle szkoleń: „Jak rozmawiać z dzieckiem oraz nastolatkiem, budowanie dobrych relacji, rozwiązywanie konfliktów, kary
i nagrody”.

2017 - Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Bierawie

Warsztaty autorskie dla Kadry, Autorski Program Uważności oraz Zapobiegania i Przeciwdziałania Deficytom Emocjonalnym Dziecka „Nazywane niegrzecznymi… Wpływ odruchów przetrwałych  na rozwój emocjonalny ucznia,  zaburzenia koncentracji i problemy w uczeniu się”.
– .

2017 - Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. Przemyśl,. Krasiczyn, Sieniawa, Pikulice

Autorskie szkolenie specjalistyczne dla Kadry Pedagogicznej: „Podaruj mi skrzydła – o skutecznym wsparciu dawanym dziecku”.

2013-2014 - Urząd Miasta Czechowice - Dziedzice

Cykl szkoleń dla kadry Placówek Oświatowych;
Cykl warsztatów dla Dzieci uczęszczających do przedszkoli Publicznych.

2013 - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa

Być bliżej Dziecka – roczny cykl szkoleń dla Nauczycieli szkół podstawowych m. Krakowa w obszarze pracy dzieckiem:

* Dysfunkcje neurologiczne Uczniów;
* Znaczenie Uważnej Komunikacji w budowaniu Relacji bez Przemocy

2011-2018 - Gmina Miasta Toruń

Cykle szkoleń dla Kadry placówek publicznych m. Toruń.

2009 - Biuro Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Bądź przy mnie Lepiej… – Profilaktyczny program przeciwdziałania deficytom Emocjonalnym Małego Dziecka w placówce opiekuńczej.

2008 - Biuro Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Wykrywanie i rozpoznawanie nieprawidłowości rozwojowych występujących we wczesnych etapach życia małego dziecka (0-3) w placówce opiekuńczej jako podstawa zapobiegania odległym następstwom zaburzeń.

2007 - Biuro Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa:

Kompleksowy Program Zapobiegania i Przeciwdziałania Deficytom Emocjonalnym Małego Dziecka.

Szkoły Podstawowe nr 4,21, 24,25,36,50, 53, 93, 107, 117, 153 w Krakowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie

Oddziały MOPS i ROPS

Placówki Wsparcia Dziennego

Ośrodki Adopcyjne, Ośrodki Wspierania Rodziny

Poradnie Psychologiczo - Pedagogiczne

Wybrane warsztaty zrealizowane dla Firm:

MOTOROLA - Kraków

Nokia Solutions and Networks - Wrocław

CEWE - Kędzierzyn - Koźle

Nutricia - Opole

Wybrane konferencje, na których miałam przyjemność wygłosić prelekcje:

2018 - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Rzeszów

Wykład: „Towarzyszenie pacjentowi w godnym odejściu” na Konferencji w dn. 9.10.2018r.

2018 - Kuratorium Oświaty, Katowice

Konferencja „Ważny jest każdy uczeń” w ramach kampanii: Razem raźniej.
Wykład: „Być wrażliwym na Dziecko”.

2018 - Miejscki Zespół Żłobków, Lublin

Ogólnopolska Konferencja „Wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka z trudnościami rozwojowymi
w żłobku – Żłobek bez barier”
Wykład z elementami warsztatów.

2018 - Zespół Szkół Specjalnych, Racibórz

Wykład dla rodziców „Lepiej rozumiem – mądrzej kocham”
w ramach konferencji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

2017 - Medical Experts, Warszawa

II Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki Pediatrycznej, Szczyrk.
Wykład: „Nazywane niegrzecznymi… Wpływ odruchów przetrwałych na rozwój emocjonalny dziecka, zaburzenia koordynacji i problemy w uczeniu się”.

2015 - Kuratorium Oświaty, Katowice

Wykład: „O maskach niegrzeczności u dzieci. Niedyrektywne sposoby komunikacji z dziećmi z deficytami i problemami w uczeniu się”.