Przytulam, pozdrawiam i dziękuję wspaniałym Zespołom
za otwartość i tak wielką gotowość na doświadczanie Dziecka…