Zapraszam serdecznie na

I Powiatowe Forum dla Nauczycieli i Rodziców, pn.
„Dobre Relacje
Nauczyciel-Rodzic-Dziecko
Inwestycją w dobrą przyszłość”.

Kiedy:
09.03.2022

Gdzie:
Trzebnica